Urgente Situaties

urgente situaties

Hoe werkt urgentie?

Een woningzoekende met urgentie krijgt voorrang. Daarom wordt een urgentieaanvraag alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend. Uw verzoek wordt alleen in behandeling genomen als u aan een aantal basisvoorwaarden voldoet.​​

Basisvoorwaarden
voor een aanvraag

Basisvoorwaarden

Nederlandse Nationaliteit

U hebt de Nederlandse nationaliteit, een geldig paspoort of document van de Europese Unie.

Ingeschreven bij WoningNet

U bent minimaal 18 jaar of ouder en staat ingeschreven bij WoningNet.

Binding met de gemeente

U staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) in de gemeente waar u urgentie aanvraagt of u heeft een bijzondere band met die gemeente. Met de urgentiecheck kunt u controleren of dit voor u geldt.

Maximaal belastbaar huishoudinkomen

U en uw eventuele partner hebben belastbaar huishoudinkomen tot maximaal € 47.543,75 (prijspeil 2019) per jaar.

Noodsituatie

Er is sprake van een acute noodsituatie die u niet zelf heeft veroorzaakt of logischerwijs had kunnen voorkomen.

Mogelijkheden uitgeput

U heeft er alles aan gedaan om zelf voor een woning te zorgen en het is niet te verwachten dat uw noodsituatie binnen 6 maanden op een andere manier kan worden opgelost (inclusief kamerverhuur of inwoning bij familie of vrienden).
urgente situaties
voorbeeld

Urgente situaties

Hieronder zie je verschillende voorbeeldsituaties waar je urgentie voor kan aanvragen. 

Relationeel

Je moet je woning uit omdat je gaat scheiden, je geregistreerd partnerschap of samenwonen beëindigd. Je hebt ook minderjarige kinderen. Dan kun je misschien urgentie krijgen, afhankelijk van de gemeente waar je woont. Soms krijg je bij co-ouderschap wel urgentie. Ook dat ligt aan de regels van de gemeente waar je woont. Doe de urgentie check voor informatie op maat. 

Werkgerelateerd

Woon je op grote afstand van je werk bij de politie, brandweer of ambulance en ben je oproepbaar? Dan kom je misschien in aanmerking voor een werkgerelateerde urgentie. Het is dan wel belangrijk dat je een arbeidsovereenkomst hebt voor minimaal één jaar en minimaal 18 uur per week.

Tijdelijk onbewoonbare woning

Een calamiteit (bijvoorbeeld brand) kan ervoor zorgen dat je direct op straat komt te staan. Als de woning binnen drie maanden niet te herstellen is, kom je mogelijk in aanmerking voor een urgentie. Dit geldt ook als uw woning onbewoonbaar is verklaard. je moet in dat geval minimaal één jaar in de woning hebben gewoond. Is er sprake van sloop of ingrijpende renovatie? Neem dan contact op met de verhuurder voor een oplossing. 

Financieel

Soms heb je recht op urgentie vanwege te hoge woonlasten. Je hebt dit niet vooraf kunnen verwachten en je bent niet door eigen schuld in deze situatie beland. In dit geval moet je al wel bijzondere bijstand ontvangen, zoals een woonkostentoeslag. Krijg je die nog niet? Dan moet je die eerst aanvragen. Zonder woonkostentoeslag krijg je geen urgentie.

Medische redenen of mantelzorg

Wanneer je door aantoonbare lichamelijke of psychosociale klachten niet langer in je huidige woning kan blijven. Kun je soms urgentie krijgen om te verhuizen. Je voorstel kan worden voorgelegd aan een onafhankelijke arts van de GGD. Je kunt ook als mantelzorger of mantelzorgontvanger in aanmerking komen voor urgentie. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de gemeente (afdeling WMO). Als het nodig is, vragen zij advies aan deskundigen. De mantelzorg bestaat tenminste uit 8 uur per week, verdeeld over meerdere dagen. Je verleent of krijgt de mantelzorg langer dan 6 maanden.

Ernstige bedreiging of (huiselijk) geweld

Wanneer je te maken hebt met ernstige bedreiging of geweld kan je urgentie krijgen voor een andere woning. Je hebt dan wel aangifte gedaan bij de politie. Uit het proces-verbaal blijkt dat je niet langer in je woning kan blijven. Wanneer je nu in een opvangvoorziening (bijvoorbeeld een vrouwenopvang) zit of op de wachtlijst staat kun je soms ook urgentie krijgen. De regels hiervoor verschillen per gemeente. Doe de urgentie check voor meer informatie.

Bijzondere problematiek

Herken je jezelf niet in deze situaties? Maar zijn je problemen zo ernstig dat je niet in je huidige woning kunt blijven? Dan kun je misschien in aanmerking komen voor urgentie op basis van bijzondere problematiek. Je moet duidelijk kunnen aantonen wat je problemen zijn. Dat kan bijvoorbeeld door verklaringen van hulpverleningsinstanties.  Je aanvraag kan voor advies worden voorgelegd aan een onafhankelijke instantie.

De Urgentie check

Selecteer de gemeente om de urgentie check te starten.